ČLÁNOK
Upozornenie na projekt jazdimbezpokuty.sk
14. novembra 2014

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje potenciálnych klientov na aktivity ponúkané prostredníctvom internetu na stránke http://www.jazdimbezpokuty.sk/.

Na tejto internetovej stránke spoločnosť HELICA s.r.o., so sídlom Michalská, 811 03 Bratislava, IČO: 36 804 801 (prevádzkovateľ projektu jazdimbezpokuty.sk)  vyhlasuje, že v prípade právoplatného uloženia pokuty v priestupkovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území Slovenskej republiky túto pokutu uhradí, a to  za predpokladu, že záujemca predtým poskytne prevádzkovateľovi projektu jazdimbezpokuty.sk na rozvoj predmetu jeho činnosti na základe darovacej zmluvy bezodplatne určitú sumu.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že nejde o poistenie v zmysle zákona o poisťovníctve
a činnosť vykonávaná touto spoločnosťou nie je pod dohľadom NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS