ČLÁNOK
Analýza slovenského finančného sektora za rok 2013
22. apríla 2014

OBSAH

Úvodné slovo


Zhrnutie analýzy

1 Externý vývoj z pohľadu stability finančného sektora

2 Integrovaný pohľad na finančný sektor 

3 Bankový sektor 
3.1 Trendy a riziká v bilancii bankového sektora
3.1.1 Úvery a kreditné riziko
3.1.2 Cenné papiere
3.1.3 Medzibankový trh
3.1.4 Trhové riziká a riziko likvidity
3.2 Finančná pozícia bankového sektora
3.2.1 Ziskovosť
3.2.2 Primeranosť vlastných zdrojov a finančná páka

4 Sektor poisťovní 

5 Ostatné sektory finančného  trhu 
5.1 Starobné dôchodkové sporenie
5.2 Doplnkové dôchodkové sporenie
5.3 Kolektívne investovanie
5.4 Obchodníci s cennými papiermi

6 Makrostresové testovanie slovenského finančného sektora 

Indikátory obozretnosti na makroúrovni 

Terminológia a skratky 

Zoznam grafov a tabuliek 

zBox 1 Medzinárodné porovnanie rizikových váh vo vybraných triedach expozícií
Box 2 Výsledky spätného testovania makrostresového testovania

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2013 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS