ČLÁNOK
BIATEC – Odborný bankový časopis
27. júna 2014

OBSAH
Na aktuálnu tému
Očakávaný makroekonomický vývoj SR
(Odbor ekonomických a menových analýz NBS)
Finančná stabilita
Slovenský finančný sektor: trendy a riziká v roku 2013
(Pavol Latta)
Finančná integrácia
Prechod na SEPA – po úspešnom začiatku ďalšia práca
(Miroslava Kotasová)
Národohospodárske otázky
Elektronické indikátory spotrebného dopytu
(Pomocou platieb platobnými kartami možno odhadovať spotrebu)
(Anna Vladová)
Informácie
Nová makroekonomická databáza NBS
Demografia
Predikcia úmrtnosti na Slovensku
(Ján Barlák)
Peňažný obeh
Hotovostný peňažný obeh päť rokov po zavedení eura v SR
(Milada Vlnková)
Nehnuteľnosti na bývanie
Riešenie potreby bývania v súvislostiach
(Mikuláš Cár)

BIATEC 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS