ČLÁNOK
Mesačný bulletin NBS
27. júna 2014

Obsah

1   Zhrnutie 6
2  Reálna ekonomika
2.1 „Tvrdé“ indikátory ekonomickej aktivity
2.2 Predstihové „soft“ indikátory
3  Trh práce
4  Ceny
5  Kvalitatívny dopad na predikciu

Príloha
Štvrťročná správa o medzinárodnej ekonomike
Štvrťročná správa o vývoji reálnej ekonomiky
Základné makroekonomické ukazovatele SR

Mesačný  bulletin NBS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS