Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Hospodársky výsledok NBS k 30. septembru 2008

K 30. septembru 2008 Národná banka Slovenska
vykázala stratu vo výške 3,1 mld. Sk

14. októbra 2008 

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2008 – august

Tabuľky

13. októbra 2008 

Oficiálne vyjadrenie CEBS-u k súčasnej krízovej situácii

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) vydal svoje oficiálne vyjadrenie k súčasnej krízovej situácii.

24. septembra 2008 

Stanovisko Bankovej rady NBS k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou

Informácia pre verejnosť

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS