ČLÁNOK
Hospodársky výsledok NBS k 30. septembru 2008
14. októbra 2008

K 30. septembru 2008 Národná banka Slovenska vykázala stratu vo výške 3,1 mld. Sk.

V uvedenom hospodárskom výsledku nie sú zahrnuté rozdiely z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách, ktoré v priebehu roka ovplyvňujú vlastné imanie NBS. K 31. decembru 2008 straty z ocenenia finančného majetku a majetku a záväzkov v cudzích menách ovplyvnia hospodársky výsledok Národnej banky Slovenska.
K 30. septembru 2008 straty z ocenenia znížili vlastné imanie Národnej banky Slovenska o 40,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS