Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Stanovisko Národnej banky Slovenska k situácii v Dexia banke Slovensko, a.s.

Zástupcovia Dexia Kommunalkredit, hlavného akcionára Dexia banky Slovensko (DBS), a.s. informovali Národnú banku Slovenska (NBS) o situácii, ktorá vznikla pri obchodovaní pre klientov banky. NBS aktívne spolupracuje s akcionármi banky aj s bankou samotnou pri riešení vzniknutej situácie. Zástupcovia akcionára banky Dexia Kommunalkredit Bank Národnú banku Slovensku informovali o postupe pri riešení vzniknutej situácie, ktorým […]

28. októbra 2008 

Stanovisko k vývoju inflácie

(Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2008)

15. októbra 2008 

Hospodársky výsledok NBS k 30. septembru 2008

K 30. septembru 2008 Národná banka Slovenska
vykázala stratu vo výške 3,1 mld. Sk

14. októbra 2008 

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2008 – august

Tabuľky

13. októbra 2008 

Oficiálne vyjadrenie CEBS-u k súčasnej krízovej situácii

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) vydal svoje oficiálne vyjadrenie k súčasnej krízovej situácii.

24. septembra 2008 

Stanovisko Bankovej rady NBS k prvým opatreniam vlády SR na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou

Informácia pre verejnosť

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS