Autor: ‘FO’

“ „“Hoci rok 1996 uzavrela naša firma so stratou, a to preto, že 8-mesačný vplyv neefektívnej výroby DKV sa na celkovom hospodárskom výsledku prejavil negatívne,

“ „“Hoci rok 1996 uzavrela naša firma so stratou, a to preto, že 8-mesačný vplyv neefektívnej výroby DKV sa na celkovom hospodárskom výsledku prejavil negatívne,

30. apríla 1997 

Hoci ŽSR doslova chátrajú, v nevýrobnej sfére manažment naďalej hospodári od buka do buka.

Hoci ŽSR doslova chátrajú, v nevýrobnej sfére manažment naďalej hospodári od buka
do buka.

24. apríla 1997 

A.s. Alcatel SEL TLH Liptovský Hrádok v tomto roku dodá Slovenským telekomunikáciám digitálne ústredne novej generácie v hodnote vyše miliardy Sk.

Celkový tohtoročný obrat firmy má byť 2,221 mld Sk pri plánovanom zisku 122 mil. Sk.

22. apríla 1997 

“ Guvernér NBS Vladimír Masár požiadal 14.4. t.r. listom guvernéra ČNB Josefa Tošovského o „“neodkladné odovzdanie““ zlata po bývalej Štátnej banke československej, ktoré pripadlo do vlastníctva SR.

“ Guvernér NBS Vladimír Masár požiadal 14.4. t.r. listom guvernéra ČNB Josefa Tošovského o „“neodkladné odovzdanie““ zlata po bývalej Štátnej banke československej, ktoré pripadlo do vlastníctva SR.

16. apríla 1997 

Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk.

Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk.

11. apríla 1997 

A.s. Tesla Stropkov, výrobca telekomunikačnej techniky, dosiahla v minulom roku obrat 427 mil. Sk, čo je oproti roku 1995 rast o 10%. S 1520 zamestnancami je stále najväčším podnikom okresu.

A.s. Tesla Stropkov, výrobca telekomunikačnej techniky, dosiahla v minulom roku obrat 427 mil. Sk, čo je oproti roku 1995 rast o 10%. S 1520 zamestnancami je stále najväčším podnikom okresu.

26. marca 1997 

A.s. Tatrasvit, v minulosti jeden z najväčších textilných podnikov na Slovensku, vykázal za minulý rok stratu 58 mil. Sk.

A.s. Tatrasvit, v minulosti jeden z najväčších textilných podnikov na Slovensku, vykázal za minulý rok stratu 58 mil. Sk.

25. marca 1997 

A.s. Tatrasvit Svit vlani vyrobila 20,05 mil. párov ponožiek a 850.000 pančuchových nohavíc

a vyprodukovala stratu 58 mil. Sk, z čoho takmer 90% pôsobila nepredajná konfekčná výroba.

21. marca 1997 

A.s. Tesla Liptovský Hrádok, producent telekomunikačnej techniky, realizovala vlani na domácom i zahraničných trhoch výrobky a služby v objeme 553,6 mil. Sk, čo je takmer o 50 mil. Sk viac ako r. 1995.

A.s. Tesla Liptovský Hrádok, producent telekomunikačnej techniky, realizovala vlani na domácom i zahraničných trhoch výrobky a služby v objeme 553,6 mil. Sk, čo je takmer o 50 mil. Sk viac ako r. 1995.

3. februára 1997 

Alcatel SEL TLH, a.s., Liptovský Hrádok by mal za rok 1997 dosiahnuť obrat približne 2,9 mld. Sk, čo je o 570 mil. Sk viac ako v predchádzajúcom roku.

Z hospodárskeho hľadiska hodnotí Alcatel uplynulý rok ako úspešný. Spoločnosť očakáva, že v rozhodujúcich ekonomických ukazovateľoch dosiahne výrazne lepšie výsledky ako predpokladal plán.

7. januára 1997 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 10. 2020

USD 1,185 0,004
CZK 27,185 0,048
GBP 0,908 0,006
HUF 364,010 1,670
CAD 1,556 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS