ČLÁNOK
Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk.
11. apríla 1997

970411 – Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk. Hospodársky výsledok ŽSR
za uplynulý rok predstavoval stratu 497 mil. Sk. »Hodnota majetku ŽSR sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšila o 11,5 mld Sk a k 31.12.1996 bola 59 mld Sk.
ŽSR zamestnávajú takmer 50.000 pracovníkov. Ich stavy sa v roku 1997 znížia
o 5785 osôb, z toho odčlenením obslužných činností o 4519 zamestnancov.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS