ČLÁNOK
Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk.
11. apríla 1997

970411 – Železnice SR dosiahli v roku 1996 výnosy 20,7 mld Sk. Hospodársky výsledok ŽSR
za uplynulý rok predstavoval stratu 497 mil. Sk. »Hodnota majetku ŽSR sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšila o 11,5 mld Sk a k 31.12.1996 bola 59 mld Sk.
ŽSR zamestnávajú takmer 50.000 pracovníkov. Ich stavy sa v roku 1997 znížia
o 5785 osôb, z toho odčlenením obslužných činností o 4519 zamestnancov.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS