ČLÁNOK
“ Guvernér NBS Vladimír Masár požiadal 14.4. t.r. listom guvernéra ČNB Josefa Tošovského o „“neodkladné odovzdanie““ zlata po bývalej Štátnej banke československej, ktoré pripadlo do vlastníctva SR.
16. apríla 1997

Guvernér ČNB Josef Tošovský dostal žiadosť guvernéra NBS Vladimíra Masára o „neodkladné odovzdanie“ slovenského zlata.

16.4. o liste datovanom 14.4. informovala Pravda ako prvé noviny v SR i ČR.

Guvernér ČNB Josef Tošovský dostal žiadosť guvernéra NBS

Vladimíra Masára o „neodkladné odovzdanie“ slovenského zlata. 16.4. o liste datovanom 14.4. informovala Pravda ako prvé noviny v SR i ČR. »Prostredníctvom TA SR existenciu žiadosti guvernéra NBS potvrdil hovorca ČNB Martin Švehla. O vydanie 4,1 tony tohto zlata ešte pred svojou prvou oficiálnou návštevou Prahy od zániku bývalej čs. federácie požiadal po známom ochladení slovensko- českých vzťahov premiér Vladimír Mečiar. V poslednej diskusnej relácii STV Ako ďalej, pán predseda vlády, nevylúčil ani možnosť, že SR sa bude domáhať vrátenia zlata súdnou cestou.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS