ČLÁNOK
Alcatel SEL TLH, a.s., Liptovský Hrádok by mal za rok 1997 dosiahnuť obrat približne 2,9 mld. Sk, čo je o 570 mil. Sk viac ako v predchádzajúcom roku.
7. januára 1997

Pre SITA to povedal Jaroslav Beharka, zodpovedný za styk s verejnosťou, zo spoločnosti Alcatel. J. Beharka pokladá za veľký úspech pokračujúci rozvoj vzťahov s obchodnými partnermi spoločnosti, ktorý umožnil rozšírenie dodávok Alcatelu o nové produkty, napríklad v oblasti spojovacích aj prenosových telekomunikačných systémov. Významným problémom, ktorému musela spoločnosť čeliť v roku 1997 a ktorý nepriaznivo ovplyvní jej hospodárske výsledky bolo podľa J. Beharku zavedenie dovoznej prirážky. Objem investícií Alcatelu za rok 1997 presiahol 90 mil. Sk. Investície sa týkali predovšetkým vybudovania skúšobnej ústredne (rodina J), referenčného systému pre prenosové zariadenia SDH a školení pre prevod know-how. Export predstavuje približne 45% z obratu a týka sa predovšetkým vývozu spojovacích systémov a inžinierskych služieb do ČR, ako aj inžinierskych služieb pre iné jednotky skupiny Alcatel TELECOM vo svete. Objem dodávok do ČR je do roku 2000 naplánovaný na takmer 3,5 mld. Sk. V roku 1998 si chce Alcatel podľa J. Beharku udržať postavenie významného dodávateľa rôznych telekomunikačných zariadení a produktov pre Slovenské telekomunikácie (ST), š.p., Bratislava. Podnik podpísal v novembri so ST zmluvu na dodávky verejných digitálnych systémov Alcatel 1000 S12 v roku 1998. Celková kapacita ústrední, ktoré budú dodané na základe uvedenej zmluvy, je vyše 55 tis. účastníckych vedení, z čoho viac ako osem tisíc liniek so službami ISDN. Dodávky sú určené pre výstavbu novej medzinárodnej ústredne v Bratislave, novej ústredne v Štúrove a pre rozšírenie existujúcich ústrední Alcatel 1000 S12 v tranzitných telefónnych obvodoch Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Poprad a Košice. Alcatel SEL TLH, a.s., Liptovský Hrádok dosiahol v roku 1996 zisk pred zdanením 199 mil. Sk. V prvom polroku 1997 vykázala spoločnosť zisk 217,7 mil. Sk.Hlavným výrobným programom akciovej spoločnosti Alcatel SEL TLH boli v roku 1996 digitálne verejné telefónne ústredne s označením Alcatel 1000 S12, napájacie zdroje pre ústredne a oprava dosiek plošných spojov v oprávarenskom centre.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS