REGIÓNY

Na Slovensku vznikne kontaktné miesto na preverovanie priamych zahraničných investícií

eho cieľom je ochrana členských štátov, ako aj Európskej únie ako celku pred priamymi zahraničnými investíciami, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok.

16. septembra 2020 

Komisia navrhuje poskytnúť SR v rámci nástroja SURE na zachovanie zamestnanosti až 631 mil. eur

Komisia spolu navrhuje poskytnúť až 81,4 miliárd eur pre 15 členských štátov.

24. augusta 2020 

Slovensko využilo zo zdrojov EÚ k 30. júnu 5,202 miliardy eur, je to tretina z celkovej sumy

Čerpanie európskych finančných prostriedkov v terajšom programovom období 2014 až 2020 medziročne vzrástlo o 1,379 miliardy eur, čiže o viac ako 36 percent.

23. júla 2020 

Fond obnovy EÚ po pandémii budú tvoriť granty v sume 390 mld. eur a úvery vo výške 360 mld. eur

Podiel grantov vo fonde bol hlavným sporným bodom na summite únie a hrozilo, že povedie k jeho kolapsu.

21. júla 2020 

Slovensko by navrhované miliardy z Bruselu zrejme ani nestihlo vyčerpať, bude žiadať dlhšie lehoty

Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa bude Slovensko na rokovaní v Bruseli požadovať predĺženie lehoty čerpania takzvaného nástroja EÚ pre budúce generácie možno až do konca nasledujúceho programového obdobia v roku 2027.

8. júna 2020 

Štvrté kolo vyjednávaní o obchode medzi EÚ a Britániou po brexite sa skončilo bez výsledkov

Británia zostáva súčasťou jednotného trhu EÚ a colnej únie do konca tohto roka.

8. júna 2020 ,

V boji proti koronakríze EK navrhla nástroj na podporu platobnej schopnosti firiem

Nastroj by mohol byť funkčný už v tomto roku s rozpočtom 31 mld. eur.

29. mája 2020 

Európska komisia navrhuje 750-miliardový fond obnovy

Cieľom fondu bude pomôcť ekonomike EÚ počas obdobia recesie vyvolanej pandémiou.

27. mája 2020 ,

Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ k 30. aprílu takmer 5 miliárd eur

Ide približne o tretinu z celkového objemu. Využívanie európskych finančných prostriedkov ku koncu uplynulého mesiaca medziročne vzrástlo o 1,345 mld. eur, teda skoro o 37 percent.

22. mája 2020 

Súdny dvor EÚ zamietol žaloby proti pozmeňujúcej smernici zo strany Nord Stream-u

Smernica rozširuje pôsobnosť určitých pravidiel vnútorného trhu EÚ so zemným plynom na plynovody z tretích krajín. Jej vstup do platnosti znamená povinnosť oddeliť prepravné sústavy a zaviesť systém nediskriminačného prístupu tretích subjektov k plynárenským prepravným a distribučným sústavám.

20. mája 2020 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS