ČLÁNOK
Žiadateľom o eurofondy pomôže špeciálny manuál s najčastejšími chybami
6. apríla 2021

Žiadateľom o eurofondy pomôže manuál s najčastejšími chybami. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) prichádza s iniciatívou, ktorá zjednoduší a urýchli čerpanie eurofondov na Slovensku. Rezort na stránke Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zverejnil špeciálny materiál, ktorý pomôže predísť zbytočným komplikáciám. Ako uviedla ministerka investícií Veronika Remišová, cieľom jej ministerstva je, aby žiadosti o eurofondy neboli byrokratickým strašiakom a celý proces bol rýchlejší a efektívny.

MIRRI SR na webovom sídle IROP zverejnilo chyby a nedostatky, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v rámci administratívneho overovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Žiadatelia robia podľa Veroniky Remišovej pravidelne chyby napríklad v tom, že nesprávne zaradia projekt podľa jeho významu pre región. Často sa stáva, že neuvedú, akým spôsobom zaistia bezbariérovosť stavebných objektov. V ďalších prípadoch nepopíšu všetky aktivity projektu alebo neuvedú plánované verejné obstarávania a ich druh. Viaceré chyby sa opakujú aj v povinných prílohách.

Pri podmienke vysporiadaných majetkovo-právnych vzťahov často chýba rozhodnutie stavebného úradu či projektová dokumentácia. Medzi chyby patria aj neúplné informácie o dopadoch na životné prostredie či nedostatočne zdokumentované výdavky. „Regionálny program IROP mal v minulosti mnoho vážnych problémov. Akonáhle prešiel od 1. októbra 2020 pod naše ministerstvo, zaviedli sme v ňom krízové riadenie a prijali vyše 40 opatrení pre ľahšie, rýchlejšie a transparentné čerpanie. V snahe čo najviac zjednodušiť celý proces rušíme zbytočnú byrokraciu,“ dodáva Veronika Remišová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS