ČLÁNOK
Od piatku začínajú platiť nové pravidlá pre preclievanie tovaru
31. decembra 2020

Od piatku začínajú platiť nové pravidlá pre preclievanie tovaru z a do Veľkej Británie. Dôvodom je skončenie prechodného obdobia po brexite, počas ktorého platila vo Veľkej Británii legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Nové pravidlá sa riadia „pobrexitovou“ dohodou, ktorú sa podarilo uzavrieť medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Informovala o tom finančná správa.

Tovary dovezené z Veľkej Británie je potrebné precliť ako v prípade tovarov z tretích krajín. Podnikatelia aj občania musia podať colné vyhlásenie. Hoci sa vo väčšine prípadov bude na základe „pobrexitovej“ dohody uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo, v niektorých prípadoch sa ľudia vymeraniu colných poplatkov nevyhnú.

Všetok tovar z a do Veľkej Británie od zajtra podlieha colnému dohľadu a colným kontrolám na hraniciach alebo na letiskách. Na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis, nainštalované podpisové komponenty v počítači zo slovensko.sk, aktivovaná elektronická schránka na Ústrednom portáli verejných služieb a registrácia v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Firmy tiež potrebujú tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov.

Aj napriek „pobrexitovej“ dohode platia pravidlá ako v prípade iných tretích krajín. Pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo ani daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak je zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH, od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. Veľká Británia sa Európskou úniou dohodla na nulových, resp. znížených clách a kvótach pre dovážaný tovar, prihliadať sa však pri colnom konaní bude na pravidlá pôvodu stanovené „pobrexitovou“ dohodou.

Poplatky sa netýkajú iba cla, ktoré môže byť nulové alebo znížené na základe „pobrexitovej“ dohody, ale súčasťou je aj DPH a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý je predmetom tejto dane. Dohoda neupravuje vnútorné dane členských štátov, a preto, ak sa nebude vymeriavať clo, tak DPH prípadne spotrebná daň sa vyberať bude.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS