SAF

Trendy v riadení treasury

Stredobodom pozornosti v oblasti treasury boli tradične transakčné aktivity: vzťahy s bankou, získavanie zdrojov (zvyčajne krátkodobých) a investovanie prebytočnej hotovosti. V súčasnosti je zameranie treasury oveľa širšie

6. decembra 2007 

Na margo 11. riadneho zasadnutia Medzinárodného zoskupenia asociácií podnikových finančníkov – IGTA hovoríme s účastníkom rokovania, prezidentom SAF Andrejom Révayom.

Iba nedávno sa v HongKongu skončilo 11. riadne zasadnutie Medzinárodného zoskupenia asociácií podnikových finančníkov IGTA – International
Group of Treasury Associations. Zúčastnil sa na nej aj prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay, ktorého požiadal o rozhovor Jozef Knížat.
Pre úplnosť ešte dodajme, že SAF sa stala riadnym členom IGTA 13. mája 2000 na konferencii vo Wokefield Park v juhoanglickom Berkshire.

25. novembra 2007 

Konferencia potvrdila záujem o aktuálne otázky finančného riadenia podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov – SAF v dňoch 3. a 4. októbra 2007 zorganizovala pod záštitou guvernéra NBS už piaty ročník konferencie zameranej na finančné riadenie

21. októbra 2007 

V Bratislave sa skončila 5. medzinárodná konferencia Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

SAF je profesijné združenie finančníkov, ktoré je členom európskej EACT a svetovej IGTA asociácie finančníkov. Tohtoročná konferencia sa zamerala na finančné riadenie podnikov, najmä v súvislosti so vstupom Slovenska do eurozóny

12. októbra 2007 

Ťažiskom sú prípravy na zavedenie eura

Dnes už nie sme iba v pozícii pasívneho získavania informácií, ale naopak – naše prístupy sú veľmi aktívne, pretože SAF prostredníctvom Európskej asociácie a jej komisií má jedinečnú možnosť byť pri príprave európskej legislatívy

4. októbra 2007 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS