SAF

Seminár Finančné riziká podniku – riešenie vybraných problémov

Prednášajú významní odborníci z podnikateľskej praxe, bánk a akademickej pôdy

2. novembra 2009 

V Bratislave sa začne 7. Medzinárodná konferencia SAF – o rozhovor sme požiadali prezidenta asociácie Ing. Andreja Révaya

Pán prezident, dovoľte mi na úvod krátku retrospektívu – v čase minuloročnej medzinárodnej konferencie SAF sa prakticky začala globálna finančná kríza. Dnes možno povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou sú jej najdramatickejšie symptómy a okamihy už za nami. Obdobie medzi dvoma konferenciami – tej minuloročnej a tohtoročnej – bolo veľmi vážnym testom aj pre SAF a jej členov. Ako ste, podľa Vás, zvládli výzvy, ktoré kríza nastolila?

14. októbra 2009 

Analýza prístupu k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS

Stručná analýza a dotazníkový prieskum o prístupe k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

22. apríla 2009 

Súčasné trendy v cash manažmente

Radí sa k hlavným funkciám firemného treasury. Čím ďalej tým viac zastáva
významnejšie rolu vo finančnom hodnotovom rebríčku

18. marca 2009 

Na margo 6. konferencie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Finančné riadenie podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov každoročne na jeseň
organizuje konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom
Finančné riadenie podnikov

7. marca 2009 

Daňové odpisy pohľadávok – vývoj právnej úpravy v rokoch 1993 – 2008

Článok sumarizuje v texte aj v prehľadných tabuľkách pravidlá daňového
odpisovania pohľadávok, čím umožňuje čitateľovi jasnejšiu orientáciu
v problematike

25. februára 2009 

SAF na pôde Európskeho parlamentu

Aktivita SAF je veľmi dobrým signálom do budúcnosti. Myslím si, že ak tento krok dokázala urobiť Slovenská asociácia podnikových finančníkov, môžu v tomto smere postupovať aj ďalšie subjekty. Je to skrátka nevyhnutnosť…, povedal doslova europoslanec Sergej Kozlík

16. decembra 2008 

Náročné úlohy podnikov pred vstupom do eurozóny

V súvislosti so vstupom do eurozóny máme určitú časovú rezervu, čo nás však nesmie uspokojiť, či dokonca viesť k pasivite, pretože vzhľadom na objem úloh, toho času zase nie je nazvyš, zdôraznil v rozhovore pre Profini prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay

4. februára 2008 

V centre pozornosti bude slovinský Projekt EURO

Nadchádzajúci euroseminár je orientovaný na konkrétne aktivity vo vnútri podnikov po zavedení euromeny, zdôraznil v rozhovore pre Profini prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay.

25. januára 2008 

Prípravy na euroseminár SAF vrcholia

Slovenská asociácia podnikových finančníkov organizuje 25. januára 2008 seminár na tému Praktické skúsenosti so zavedením eura v podnikoch

16. januára 2008 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS