Autor: ‘Bielčik Miroslav’

Analýza prístupu k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS

Stručná analýza a dotazníkový prieskum o prístupe k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

22. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS