Autor: ‘Bielčik Miroslav’

Analýza prístupu k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS

Stručná analýza a dotazníkový prieskum o prístupe k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

22. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS