Autor: ‘SITA’

Rozpory medzi požiadavkami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na finančné zdroje zdravotných poisťovní a zdravotníctva vôbec a disponibilnými zdrojmi, ktoré zdravotné poisťovne budú mať do konca roka, je 5,6 mld Sk.

…uviedol to.. v rozhovore pre Rádiožurnál prezident Združenia zdravotných poisťovní Eduard Kováč.

20. August 1997 

Vládou schválený ekonomický balíček opatrení ukladá Ministerstvu zdravotníctva SR (MZ) v 2. polroku o.i. zastaviť a postupne znížiť počet distribútorov liečiv a lekární.

Podľa predsedu Asociácie distributérov liekov a zdravotníckych pomôcok RNDr. Jozefa Pospíšila takýto administratívny spôsob nie je obvyklý nikde vo svete.

19. August 1997 

V tomto roku plánuje VSŽ Košice vyrobiť 300 000 ton karosériového plechu

V tomto roku plánuje VSŽ Košice vyrobiť 300 000 ton karosériového plechu.

19. August 1997 

Tatra Kupón Fond, i.f.a.s. (TKF) dosiahol za prvý polrok 1997 zisk 28,15 mil. Sk.

Predstavuje to oproti minulému polroku rast o 17, 88 mil. Sk, kedy spoločnosť vykázala zisk 10,27 mil. Sk.

18. August 1997 

Zahraničná pobočka Československej obchodnej banky, a.s., (ZP ČSOB) na Slovensku

Zahraničná pobočka Československej obchodnej banky, a.s., (ZP ČSOB) na Slovensku poskytla svojim klientom v prvom polroku 1997 úvery za 26,87 mld. Sk.

18. August 1997 

Za zneužívanie dominantného postavenia na trhu uložil Protimonopolný úrad SR (PÚ SR) pokutu 1 mil. Sk Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).

Nariadil tiež povinnosť zdržať sa používania tejto praktiky a odstrániť nežiadúci stav do 31. decembra 1997. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31. júla 1997.

17. August 1997 

Bilančná suma HYPO-BANK Slovakia, a.s. , dosiahla k 30. júlu 1997 vyše 2,672 mld. Sk

Oproti koncu minulého roka vzrástla o 73 %. Vklady klientov predstavovali ku koncu polroka 705,820 mil. Sk, čo znamená oproti 31. decembru 1996 nárast o 266 %. Banka poskytla v tomto období úvery vo výške 95,572 mil. Sk. Banka pripravuje na jeseň tohto roku 1. emisiu depozitných certifikátov v celkovej hodnote 1 mld. Sk. V [...]

15. August 1997 

Zisk takmer 42,5 mil. Sk dosiahol v prvom polroku 1997 Skloobal, a.s., Nemšová

Zisk takmer 42,5 mil. Sk dosiahol v prvom polroku 1997 Skloobal, a.s., Nemšová.

15. August 1997 

Pri celkových výnosoch 23,9 mld. Sk vytvorila akciová spoločnosť Slovnaft Bratislava za 1. polrok 1997 zisk pred zdanením 1,456 mld. Sk

Pri celkových výnosoch 23,9 mld. Sk vytvorila akciová spoločnosť Slovnaft Bratislava za 1. polrok 1997 zisk pred zdanením 1,456 mld. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka (291,4 mil. Sk) znamená takmer 5-násobný nárast.

13. August 1997 

Celkový objem primárnych klientských vkladov Dopravnej banky, a.s., (DB) vzrástol

Celkový objem primárnych klientských vkladov Dopravnej banky, a.s., (DB) vzrástol v prvom polroku 1997 oproti minulému roku o 65 % a dosiahol hodnotu 2, 359 mld. Sk.

13. August 1997 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 4. 2020

USD 1,089 0,009
CZK 27,215 0,388
GBP 0,881 0,003
HUF 357,620 7,620
CAD 1,526 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS