ČLÁNOK
Najväčší problém prílivu finančných prostriedkov na Slovensko je v tom, že zahraničné financie prichádzajú do SR v podobe pôžičiek a nie investícií.
17. septembra 1997

Môžeme teda konštatovať, že Slovensko exportuje kapitál, hoci ho má nedostatok. Na stretnutí medzinárodného klubu na tému „Zahraničné investície v SR a vytváranie podmienok pre vstup zahraničného kapitálu“ to dnes povedal predstaviteľ Európskej investičnej banky na Slovensku Jaromír Cekota. Za prvotnú príčinu nedostatku zahraničných investícií na Slovensku J. Cekota označil nepriaznivý obraz SR v zahraničí. Obzvlášť vyzdvihol politickú nestabilitu, nekontrolovateľný privatizačný proces, nerozvynutosť kapitálového trhu a nedostatky legislatívy. V tejto súvislosti formuloval niekoľko odporúčaní, ktoré by podľa neho mali viesť k rastu prílevu zahraničných investícií. „Považujem za dôležitú tvorbu výhodnejšieho imidžu Slovenska prostredníctvom public relations kampane. V ekonomickej oblasti je nevyhnutné zníženie daňového zaťaženia a členstvo SR v OECD. Rovnako dôležité je aj umožniť zahraničným investorom účasť na privatizácii a spoluvlastníctvo strategických podnikov,“ zdôraznil J. Cekota . V úvode prednášky štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Peter Brhel informoval o súčasnej legislatíve upravujúcej zahraničné investície na Slovensku. Ako P. Brhel uviedol, obchodný zákoník umožňuje zahraničným subjektom podnikať na Slovensku za rovnakých podmienok ako domácim. „Slovensko poskytuje pre investorov štandardné podmienky, ktoré sú plne kompatibilné s podmienkami krajín CEFTA,“ poznamenal P. Brhel. V tejto súvislosti uviedol, že objem zahraničných investícií mimo bankového sektora dosiahol k 30. júnu 1997 podľa štatistiky NBS 36,1 mld.Sk. Hlavný problém zahraničných investícií vidí P. Brhel v ich koncentrácii do Bratislavy, kde smerujú dve tretiny všetkých priamych zahraničných investícií. Uviedol, že 40% investícií smeruje do priemyslu, 30% do obchodu a zostatok do sektoru služieb.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS