ČLÁNOK
Slovensko patrí podľa podpredsedu vlády a ministra financií SR Sergeja Kozlíka k štátom s najnižším zahraničným dlhom.
19. septembra 1997

Ako pozitívum uviedol S. Kozlík, že podiel vládneho sektoru na celkovej zadlženosti poklesol z 2,4 mld Sk v roku 1994 na 1,620 mld USD k 30. júlu 1997. Ako S. Kozlík v stredu na FINEX-e zdôraznil problémom ostáva refinancovanie tohtoročného schodku štátneho rozpočtu vzhľadom na súčasnú situáciu na medzibankovom trhu. Podľa jeho slov by však otázka pokrytia súčasného schodku rozpočtu by nemala byť problémom peňažného trhu. Fiškálny schodok nie podľa Kozlíka problémom, pretože sa drží na hranici 1,5 -1,8 % HDP. Problémovým sa však javí pokrývanie dlhovej služby z predchádzajúcich rokov. Podľa Informácie o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 1997 a zahraničnej zadlženosti SR k 30. júnu 1997, zahraničný dlh SR stúpol za prvý polrok 1997 o 1,2 mld USD a dosiahol výšku 9,038 mld USD. Zvýšenie zahraničnej zadlženosti v 1. polroku v porovnaní s hodnotou k ultimu decembra 1996 predstavuje nárast až o 15,3 %. Nárast zahraničného dlhu sa podľa správy v sledovanom období týkal predovšetkým nárastu zahraničných záväzkov komerčného sektora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS