ČLÁNOK
Úroveň dôchodkov k priemerným mzdám stále klesá.
19. septembra 1997

Okrem toho v dôsledku každoročnej zmeny základu pre výpočet poistného klesá podiel štátu v systéme dôchodkového zabezpečenia. Sociálna poisťovňa (SP), najmä Fond dôchodkového zabezpečenia sa dostal do situácie, keď príjmy z výberu poistného nestačili na krytie výdavkov. Deficit 240 mil Sk kryla SP z rezervy vytvorenej v predchádzajúcich rokoch. Do konca roka by sa mal deficit prehĺbiť na 1,4 mld Sk. Pohľadávky SP pritom k júnu 1997 dosiahli 15 mld Sk. Kým vláda prijme zákon o sociálnom poistení, rezervy SP vytvorené v minulosti sa vyčerpajú. J. Brocka, poslanec NR SR za KDH vidí riešenie v návrate k trhovej ekonomike, v zvýšení zamestnanosti a v realizácii sociálnej reformy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS