ČLÁNOK
Úroveň dôchodkov k priemerným mzdám stále klesá.
19. septembra 1997

Okrem toho v dôsledku každoročnej zmeny základu pre výpočet poistného klesá podiel štátu v systéme dôchodkového zabezpečenia. Sociálna poisťovňa (SP), najmä Fond dôchodkového zabezpečenia sa dostal do situácie, keď príjmy z výberu poistného nestačili na krytie výdavkov. Deficit 240 mil Sk kryla SP z rezervy vytvorenej v predchádzajúcich rokoch. Do konca roka by sa mal deficit prehĺbiť na 1,4 mld Sk. Pohľadávky SP pritom k júnu 1997 dosiahli 15 mld Sk. Kým vláda prijme zákon o sociálnom poistení, rezervy SP vytvorené v minulosti sa vyčerpajú. J. Brocka, poslanec NR SR za KDH vidí riešenie v návrate k trhovej ekonomike, v zvýšení zamestnanosti a v realizácii sociálnej reformy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS