ČLÁNOK
Bilančná suma ČSOB v SR vzrástla k 30. júnu 1997
15. septembra 1997

Ako pre agentúru SITA povedal Branislav Straka poverený riadením odboru marketingu, nárast bilančnej sumy bol spôsobený v rozhodujúcej miere zvýšenou angažovanosťou ČSOB na medzibankovom trhu. K 30. júnu tohto roka evidovala banka 42 472 klientov, pre ktorých viedla 81 349 účtov. V porovnaní s koncom minulého roka zaznamenala banka nárast počtu klientov o 6,2% a počet účtov o 5,6%. Hlavnými cieľovými segmentami banky sú na trhu SR veľké a stredné podniky. Jej podiel na trhu v oblasti úschovy a správy cenných papierov pre zahraničných investorov dosahuje približne 60 %. _


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS