ČLÁNOK
Oproti koncu minulého nárast o približne 1,3 mld Sk
19. septembra 1997

Bilančná suma Banky Slovakia, a.s.,Banská Bystrica dosahuje v súčasnosti 3,5 mld Sk. Oproti koncu minulého roka to predstavuje nárast o približne 1,3 mld Sk. Na dnešnej prezentácii v rámci veľtrhu FINEX o tom informoval predseda predstavenstva a prezident banky Jozef Medveď. Banka, ktorá sídli v Banskej Bystrici, plánuje otvoriť expozíciu v Bratislave, pritom už v minulom roku jednu otvorila v Brezne. Ku koncu augusta Banka Slovakia poskytla úvery vo výške 870 mil. Sk, z toho klasifikované úvery tvoria 0,2 %. Najvyšší podiel na aktívach spoločnosti majú dlhopisy a cenné papiere ( približne 1,2 mld Sk). „Pre rok 1997 sme počítali s rýchlou expanziou, ale vývoj na medzibankovom trhu nás donútil prehodnotiť naše plány,“ povedal predseda predstavenstva a viceprezident banky Oto Šinkovic. Podľa neho nestabilita peňažného trhu donútila banku prehodnotiť úverovú politiku s cieľom získať najmä primárne depozitá. Kvôli tomu sa zameriavala na kratšie obchody a poskytovala len krátkodobé úvery. „Pochopiteľne to mohlo vyvolať nespokojnosť podnikateľskej sféry, ale vzhľadom na spomínanú nestabilitu trhu si môžme dovoliť len efektívne obchody, “ dodal O. Šinkovič. Podľa J. Medveďa je dôležité pochopiť vývoj trhu. „Ak je situácia na trhu dramatická, nemôžme si dovoliť riskovať. Drobná banka musí najprv zosilnieť, aby mohla robiť na trhu charitu. V súčasnosti podporujeme podnikateľský sektor primeraným spôsobom,“ zdôraztnil J. Medveď. V súvislosti z možným rastom úrokových sadzieb povedal, že ich líniu je možné držať len dovtedy, kým to neohrozí hospodárenie banky. Banka Slovakia dosiahla v minulom roku výnosy 160,199 mil. Sk, pričom náklady banky predstavovali 156,395 mil. Sk. Minulý rok skončila banka so ziskom 3,8 mil. Sk. Majoritným akcionátom banky je FNM SR ( 60,1 %). Dalšími podielnikmi sú Slovenská poisťovňa, a.s., (26,4%), mesto Banská Bystrica (6,9 %0) a Slovenská sporiteľňa, a.s., (6,6 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS