PROGNÓZY

Revízia prognózy vývoja vybraných ukazovateľov na 1. polrok 2009

Štatistický úrad SR revidoval prognózu vývoja miery inflácie na 1. polrok 2009

12. Marec 2009 

Nastal čas zvratu na akciových trhoch?

Globálny vývoj na svetových trhoch v roku 2008 jednoznačne potvrdil, že svetová ekonomika sa dostala do recesie. A dostať svetovú ekonomiku do pozitívnych čísiel určite neprebehne zo dňa na deň. Včerajšie oživenie obchodovania na finančných trhoch nabáda mnohých k otázke, či už nastal bod zvratu a či teda dochádza k rastu cien finančných aktív

11. Marec 2009 

Aktuálna správa o situácii na kapitálových trhoch krajín strednej a východnej Európy

Ukazovatele rastu v eurozóne, ktorá je najdôležitejším obchodným partnerom krajín SVE, ponúkajú podobne pochmúrny obraz ako USA

10. Marec 2009 

Priemyselná produkcia v januári 2009

V januári pokračoval trend poklesu produkcie v priemysle

9. Marec 2009 

Stavebná produkcia v januári 2009

Po nepretržitom medziročnom raste v priebehu roka 2008 sa stavebná
produkcia v januári výrazne znížila

9. Marec 2009 

Prognóza vývoja vybraných ukazovateľov na 1. polrok 2009

ŠU SR v prognóze vývoja vybraných ukazovateľov na 1. polrok 2009
premietol trendy vývoja v roku 2008 …

5. Marec 2009 

Hospodárske výsledky nákupný ošiaľ nespôsobili

Nižšie sadzby by mohli byť istou záchranou ekonomík v recesii a ich následný rast by viedol k návratu investorov na finančné trhy

3. Marec 2009 

Francúzsko výrazne znižuje odhad ekonomického rastu

Odhaduje sa, že počas tohto roka príde o prácu 300 000 Francúzov a rozpočtový deficit dosiahne 5% z hrubého domáceho produktu

2. Marec 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy

Prognóza na roky 2009-2012

20. Február 2009 

Indikátory očakávania konjunktúry ostávajú v negatívnej oblasti

Odraz od dna nebude skôr ako v polovici roka 2009, možnosti spočívajú v selekcii pri výbere

18. Február 2009 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA