Autor: ‘Radvanský Marek’

Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2009 – 2013

Rok po vypuknutí finančnej krízy a následnej recesie svetových ekonomík je náročné prognózovať ich budúci vývoj. O to zložitejšie je prognózovanie budúceho vývoja takej malej a vysoko otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko.

12. februára 2010 

Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2009 – 2015

Prognózovanie budúceho vývoja ekonomiky SR je výrazne poznačené súčasným vývojom globálnej hospodárskej krízy. Od októbra 2008 sa prognostické tímy pravidelne zaoberajú prehodnocovaním svojich prognóz a to spravidla smerom k nižším rastom či dokonca poklesom výkonnosti.

18. apríla 2009 , ,

Odhad dopadu výpadku plynu

Výpadky plynu sú na Slovensku obnovované v plnej miere po 13 dňoch. Tento výpadok môže podľa našich odhadov predstavovať zníženie rastu HDP o 0,6 – 0,7 percentuálneho bodu oproti pôvodným prognózam, čo predstavuje 430-500 miliónov Eur (13-15 mld. Sk). Denná strata je v tomto prípade odhadnutá na 33-38 mil. Eur, teda 1-1,15 mld. Sk.V prípade […]

28. januára 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS