PROGNÓZY

Aktualizovaná prognóza vývoja vybraných ukazovateľov na rok 2009

V aktualizovanej prognóze vývoja vybraných ukazovateľov na rok 2009 sú premietnuté trendy vývoja za január až júl 2009…

2. September 2009 

Slovakia: Growth high flyer getting wings clipped

Should Slovakia in future, however, readopt its past stability orientation, then the country will rapidly regain its status as one of Euroland’s most dynamic economies.

22. Júl 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (jún 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012

2. Júl 2009 

Aktuálna prognóza vývoja slovenskej ekonomiky

V pravidelnej aktualizácii makroekonomickej prognózy MF SR znížilo odhad vývoja HDP na rok 2009

2. Júl 2009 

Pojekt Cedefop skillsnet – Supply of Labour Force

Odhady pre rok 2020 indikujú, že EU bude mať k dispozícii o 26. mil. stredne a vysoko vzdelanej pracovnej sily vo veku 25 a viac rokov

16. Jún 2009 

Pojekt Cedefop skillsnet – Supply of Labour Force

Odhady pre rok 2020 indikujú, že EU bude mať k dispozícii o 26. mil. stredne a vysoko vzdelanej pracovnej sily vo veku 25 a viac rokov

16. Jún 2009 

Znižovanie nákladov je hlavnou prioritou odvetvia potravinárstva a výroby nápojov

Vrcholní predstavitelia odvetvia potravinárstva a výroby nápojov považujú za najvyššiu prioritu pre rok 2009 znižovanie nákladov. Vyplýva to zo správy poradenskej spoločnosti Deloitte s názvom „Food and Beverage 2012“ (Potraviny a nápoje 2012). Ako hlavnú prioritu pre tento rok uviedlo 31 % respondentov znižovanie nákladov, čo súvisí s problémami vyplývajúcimi z ekonomického poklesu. Až 94 % respondentov je presvedčených, že britská ekonomika bude upadať a hoci vrcholoví manažéri odvetvia potravinárstva a výroby nápojov sú v porovnaní s niektorými inými odvetviami optimistickejší, 48 % z nich si myslí, že vyhliadky ich odvetvia sa budú zhoršovať.

8. Apríl 2009 

Finančné inštitúcie sa musia prispôsobiť novému svetu zásadnými zmenami svojho modelu, tvrdí štúdia PricewaterhouseCoopers

Vo svetovom finančníctve dochádza k zásadným zmenám, uvádza štúdia PricewaterhouseCoopers (PwC) nazvaná „Deň po zajtrajšku“ (The day after tomorrow). Finančné inštitúcie sa snažia prispôsobiť zmenám, ktoré sú dôsledkom úverovej krízy. Štúdia PwC analyzuje trendy a modely, ktoré z tejto situácie vyplývajú

21. Marec 2009 

Európsky trh s nehnuteľnosťami tento rok spomalí

Trh s nehnuteľnosťami čaká krušný rok, očakávania v celej Európe sú skeptické

16. Marec 2009 

Nečakaný obrat – akcie letia nahor

V USA medzi inými zverejnia čísla ohľadom inflácie, v Európskej únii budú publikované údaje o inflácii a nezamestnanosti, ktoré veľa napovedia o ďalšom vývoji v Európe

16. Marec 2009 

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA