Autor: ‘Haluška Ján a kolektív’

Predikcia vývoja slovenskej ekonomiky

2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2010

3. decembra 2010 ,

Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky

Analyza vývojových tendencií vybraných makroekonomických ukazovateľov reálneho sektora slovenskej ekonomiky v roku 2008. Odhad vývoja makroekonomickej výkonnosti (meranej vývojom tvorby reálneho HDP) ekonomiky SR v roku 2009.

21. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS