Autor: ‘Haluška Ján a kolektív’

Predikcia vývoja slovenskej ekonomiky

2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2010

3. decembra 2010 ,

Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky

Analyza vývojových tendencií vybraných makroekonomických ukazovateľov reálneho sektora slovenskej ekonomiky v roku 2008. Odhad vývoja makroekonomickej výkonnosti (meranej vývojom tvorby reálneho HDP) ekonomiky SR v roku 2009.

21. apríla 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS