Autor: ‘Martin Thomay’

Príbeh dôchodkovej reformy

Vlaňajšok ukázal, že aj rozsiahlu reformu s mimoriadnym významom pre budúci vývoj možno pripraviť a schváliť pomerne rýchlo. Nebyť prezidentovho veta, takmer celá príprava dôchodkovej reformy by prebehla v rámci roku

21. januára 2004 ,

Dvakrát meraj a raz rež

Riziká a problémy návrhu dôchodkovej reformy

29. mája 2003 ,

Nezávislý podlad na reformu

Hodnotenie návrhu Koncepcie reformy dôchodkového zabezpecenia v SR

30. apríla 2003 ,

Tažké casy liberálnych reforiem

Myšlienka zrušenia výnimiek nie je zlucitelná s princípmi liberálne chápanej spravodlivosti

26. apríla 2003 ,

Môžeme si dovolit experimentovat s penzijným systémom?

Dôchodková reforma by napríklad mala odstránit hrozbu kolapsu priebežného financovania a odklonit penzijný systém od solidárnosti k osobnej zodpovednosti. Návrh tejto reformy však obsahuje aj vážne riziká a nezodpovedané otázky

16. marca 2003 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 10. 2020

USD 1,182 0,004
CZK 27,295 0,073
GBP 0,908 0,001
HUF 365,020 0,850
CAD 1,558 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS