Autor: ‘Martin Thomay’

Príbeh dôchodkovej reformy

Vlaňajšok ukázal, že aj rozsiahlu reformu s mimoriadnym významom pre budúci vývoj možno pripraviť a schváliť pomerne rýchlo. Nebyť prezidentovho veta, takmer celá príprava dôchodkovej reformy by prebehla v rámci roku

21. januára 2004 ,

Dvakrát meraj a raz rež

Riziká a problémy návrhu dôchodkovej reformy

29. mája 2003 ,

Nezávislý podlad na reformu

Hodnotenie návrhu Koncepcie reformy dôchodkového zabezpecenia v SR

30. apríla 2003 ,

Tažké casy liberálnych reforiem

Myšlienka zrušenia výnimiek nie je zlucitelná s princípmi liberálne chápanej spravodlivosti

26. apríla 2003 ,

Môžeme si dovolit experimentovat s penzijným systémom?

Dôchodková reforma by napríklad mala odstránit hrozbu kolapsu priebežného financovania a odklonit penzijný systém od solidárnosti k osobnej zodpovednosti. Návrh tejto reformy však obsahuje aj vážne riziká a nezodpovedané otázky

16. marca 2003 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS