Autor: ‘Ján Šalgovič’

Nebezpečná hra Alana Greenspana s americkou burzou

Prezident washingtonskej ústrednej banky berie podľa náhľadu mnohých pozorovateľov globálnej finančnej scény priveľký ohľad na dianie na Wall Street.

23. apríla 2002 ,

Nasdaq Composite – burzový lexikon 15

“ Dominantným burzovým barometrom „“novej ekonomiky““ je Nasdaq Composite, index všetkých info-technologických akcií, kótovaných na burze Nasdaq.

19. apríla 2002 ,

Pád komunizmu bol jeden z hlavných dôvodov kurzovej explózie po roku 1989 -burzový lexikon 13

Rozpad Východného bloku bol jednou z rozbušiek fenomenálneho rastu hodnoty účastín na západných burzách po roku 1989 – až do ďalšieho epochálneho zlomu: teroristického úroku na WTC a Pentagon 11. septembra 2001.

4. apríla 2002 ,

Kniha o podobnostiach a rozdielnostiach automobilky BMW a benediktínskeho rádu

“ „“Slúžiť a nie vládnuť““ je titul zaujímavej publikácie z pera jedného benediktínskeho mnícha.

28. marca 2002 ,

Vývoj americkej burzy od krachu v marci 2000 – burzový lexikon 12

Krach v marci 2000 bol začiatkom očistného procesu novoekonomických akciových spoločností.

22. marca 2002 ,

Vývoj americkej burzy v 90. rokoch až do krachu v marci 2000 – burzový lexikon 11

Tak ako je Amerika po rozpade Sovietskeho zväzu dominantnou silou na zahranično-politickom poli, tak je aj určujúcim faktorom globálneho vývoja v ekonomickej oblasti – a tým aj na burze.

15. marca 2002 ,

Podnikový zisk a nová ekonomika – burzový lexikon 10

Novoekonomická eufória a následný kurzový krach ozrejmili dôležitosť podnikového zisku ako základného mikroekonomického burzového smerovníka.

4. marca 2002 ,

Podnikový zisk – burzový lexikon 9

Podnikový zisk je kľúčovým mikroekonomickým burzovým ukazovateľom, lebo najlepšie odráža kvalitu manažmentu, pracovitosť zamestnancov a predajnosť produktov.

19. februára 2002 ,

Zmiešané burzové signály januárových indikátorov

“ Ostro sledované januárové indikátory vyslali aktérom na parkete protichodné znamenia: päťdňový barometer prognózoval pozitívny rok; (celo-)januárový indikátor zase negatívny.

11. februára 2002 ,

Makroekonomické ukazovatele všeobecne – burzový lexikon 8

Všetky cesty vedú do Ríma – a všetky makroekonomické úvahy aktérov na parkete smerujú k výške úrokovej miery.

8. februára 2002 ,


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS