ČLÁNOK


,

Zmiešané burzové signály januárových indikátorov
11. februára 2002

Burziáni sa neorientujú výlučne podľa „tvrdých“ ekonomických ukazovateľov (predovšetkým výšky úrokovej miery a podnikového zisku) či podľa technickej analýzy (usilujúcej sa na základe zákonitostí minulého kurzového vývoja vydedukovať vývin v blízkej budúcnosti). Z času na čas uprú pozornosť na rôzne psychologické ukazovatele. Jedným z najdôležitejších a najznámejších je takzvaný „januárový indikátor“. Jeho výpoveď je pomerne jasná: Ak sa hodnota hlavných burzových indexov v prvom mesiaci kalendárneho roku zvýši (zníži), potom sa budeme koncom roka svedkami vyšších (nižších) akciových kurzov. Hĺbavejší aktéri na parkete pritom rozlišujú medzi „päťdňovým indikátorom“, porovnávajúcim hodnotu príslušného indexu v pravý a piaty obchodovací deň, a „(celo-)januárovým indikátorom“, berúcim si pod lupu vývin za celý mesiac.

Päťdňový indikátor naladil burziánov tento rok pomerne pozitívne. Ukazovateľ Standard&Poor´s 500 (index 500 najväčších a najdôležitejších amerických akciových spoločností) zaznamenal v piaty obchodovací deň mierny plus oproti štartovacej hodnote do tohto roku. Tváre mnohých aktérov na parkete sa vyjasnili; burziáni začali veriť v priaznivý obchodovací rok. Štatistické údaje totiž nepustia: V posledných desaťročiach sa päťdňový indikátor vo vyše 90% prípadov nepomýlil – jeho prognóza sa stala skutočnosťou.

Zvyšok januára však burziánom zmrazil úsmev: (Celo-)januárový indikátor bol mínusový! Inak povedané: Standard&Poor´s 500 skončil svoju januárovú púť na nižšej úrovni, než bola jeho východisková hodnota do tohto roku.

Pritom aj januárový indikátor je pomerne presný. Veď od roku 1950 skončil Standard&Poor´s 500 v januári 34-krát v pluse. A vo vyše 90% prípadov sa priaznivo skončil aj celý kalendárny rok, teda koncom decembri bola hodnota účastín vyššia ako začiatkom januára. Iba v troch prípadoch sme boli svedkami výnimiek (ktoré vlastne potvrdzovali „januárovo-indikátorské pravidlo“).

Zraky burziánov sa koncentrujú na tie roky, keď januárové porovnanie výšky indexu Standard&Poor´s 500 bolo síce mínusové, v priebehu roka sa však obrátila burzová karta a na konci roka sme napokon mohli zaznamenať pozitívny vývin. Konkrétne ide o tri príslovečné výnimky, potvrdzujúce januárové burzové pravidlo.

Rok 1982 sa skončil napriek negatívnemu januárovému indikátoru v gigantickom pluse. Príčinou 15%-nej explózie kurzov bol začiatok fenomenálnej burzovej rallye v auguste 1982. Spojené štáty sa totiž zbavili úmornej hospodárskej recesie a budúcnosť sa každému zdala byť viac ako ružová. Ronald Reagan sa upísal liberalizácii a deregulácii národného hospodárstva a uvoľnil priestor trhovému mechanizmu.

V roku 1992 vládla podobná situácia. V priebehu roka sa skončila hospodárska recesia. Reaganov nástupca George Bush senior síce v roku 1991 prehral prezidentnsé voľby. Dôsledným pokračovaním reaganovskej ekonomickej politiky pravda položil základy pre hospodársky boom. Bill Clinton zožal vavríny dovtedajšej politiky; predovšetkým uznal jej správnosť a pokračoval v nastolenom smere. Burzovým efektom oživenia ekonomiky Spojených štátov bola stúpajúca hodnota amerických účastín, odrážajú sa aj v raste indexov – aj v našom prípade dôležitého Standard&Poor´s.

V roku 1968 prispela k záverečnému prizanivému burzovému šprintu skutočnosť, že Amerika sa nachádzala vo vojne s Vietnamom. Mnohí aktéri na parkete sa domnievali, že vojna sa onedlho víťazne skončí a že americké podniky sa všetkými silami vrhnú na zanedbávaný vnútorný trh.

Posledné dve výnimky, roky 1992 a 1968, vlievajú nádej do burziánskej duše. Aj vtedy bol päťdňový indikátor plusový a (celo-)januárový mínusový.

Zmiešané pocity z protichodných signálov oboch ostro sledovaných januárových barometrov však u väčšiny finančných analytikov zostávajú naďalej v popredí.

Nepolepšitelní optimisti sa však (nikdy) nevzdávajú. Poukazujú na jednoznačný fakt: Roky 2000 a 2001 boli v znamení negatívneho vývinu v celoročnom porovnaní. Od konca 2. svetovej vojny sa ale na Wall Street nestalo, aby kurzy klesali v troch po sebe nasledujúcich rokoch!

Takže, kto chce, nech si vyberie: Burzové štatistiky ponúkajú všetko naraz – pozitívne a negatívne trendy, priaznivé a nepriaznivé prognózy. Tohtoročné januárové indikátory sú toho najlepším dôkazom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS