FONDY EÚ

Slovensko využilo z peňazí EÚ 2007-2013 do mája 95,57 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. máju v štrnástich operačných programoch dosiahlo 11,103 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

22. Jún 2016 

EÚ a Nórsko podpísali dohodu o fondoch, týkajú sa aj SR

Slovensko dostane finančnú dotáciu vo výške 113,1 milióna eur.

8. Máj 2016 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu februára presiahlo 92 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 29. februáru v štrnástich operačných programoch 10,713 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

21. Marec 2016 

Brusel upozornil na problémy pri využívaní eurofondov

Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR sa podľa správy Európskej komisie v minulom roku napriek pozastaveniu platieb v roku 2014 výrazne zvýšila. Stále však chýba komplexné posúdenie účinnosti financovaných opatrení z hľadiska dosahovania cieľov príslušných programov.

29. Február 2016 

Program Informatizácia spoločnosti minul z peňazí EÚ 85 %

Na projekty v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 išlo zo zdrojov Európskej únie ku koncu minulého roka 718,26 mil. eur zo záväzku 843,6 mil. eur.

27. Január 2016 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu roka 2015 dosiahlo 89,47 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. decembru 2015 v štrnástich operačných programoch 10,395 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania zo štátneho rozpočtu boli ku koncu minulého roka prijímateľom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10,826 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 93,19 %.

13. Január 2016 

Čerpanie peňazí EÚ sa v závere roka značne zrýchlilo

Dôvodom zrýchleného čerpania eurofondov v tomto roku podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho bolo najmä to, že riadiace orgány operačných programov už pred rokom a pol zazmluvnili celú alokáciu programového obdobia 2007 – 2013.

30. December 2015 

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo skoro 83 %

Slovensko využilo z finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. novembru v štrnástich operačných programoch 9,62 mld. eur. Oproti koncu októbra je to o 315,12 mil. eur, resp. o 2,71 percentuálneho bodu viac. Do konca tohto roka zostáva dočerpať z rozpočtu EÚ 1,997 mld. eur.

11. December 2015 

Slovensko využilo z peňazí EÚ ku koncu októbra vyše 80 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. októbru dosiahlo 9,305 mld. eur. Oproti koncu septembra vzrástlo o 301,49 mil. eur, resp. o 2,6 percentuálneho bodu

9. November 2015 

Slovensko využilo z peňazí EÚ ku koncu septembra 77,50 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. septembru dosiahlo 9,004 mld. eur. Oproti koncu augusta vzrástlo o 321,2 mil. eur, resp. o 2,76 percentuálneho bodu.

13. Október 2015 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA