ČLÁNOK
Európska komisia v novom balíku opatrení proti pandémii zohľadnila aj slovenské návrhy
3. apríla 2020

Európska komisia (EK) v zverejnenom novom balíku opatrení pre boj s koronavírusom zohľadnila aj viaceré slovenské návrhy. Slovensko tak môže nevyužité peniaze Európskej únie vynaložiť rýchlejšie a jednoduchšie na zmiernenie následkov pandémie v potrebných oblastiach. Informoval o tom úrad podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu s tým, že vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) počas videokonferencie s EK a členskými štátmi Európskej únie (EÚ) pred týždňom žiadala komisiu o to, aby boli maximálne zjednodušené pravidlá pri čerpaní eurofondov.

„Som nesmierne rada, že si Európska komisia vypočula naše návrhy a zahrnula ich do návrhu novej legislatívy na boj proti koronavírusu. Pre Slovensko sú to vynikajúce správy. Nevyčerpané financie vláda môže v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať tam, kde to naši ľudia a firmy najviac potrebujú,“ povedala Remišová. „Našim cieľom je mať voľné ruky pri presúvaní peňazí medzi jednotlivými fondmi a kategóriami regiónov, aby sme tieto finančné prostriedky použili v oblastiach najviac postihnutých koronavírusom a podľa toho, čo ľudia najviac potrebujú,“ uviedla vicepremiérka.

Súčasťou nového balíka opatrení EK proti koronavírusu je práve presmerovanie všetkých finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na boj proti núdzovej situácii (Investičná iniciatíva Plus). „Na riešenie dôsledkov krízy v oblasti verejného zdravia sa zmobilizujú všetky neviazané prostriedky z troch fondov politiky súdržnosti – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu,“ priblížila vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková. „Finančné prostriedky bude možné presúvať medzi týmito fondmi, ako aj medzi kategóriami regiónov a medzi politickými cieľmi. Veľmi významné je upustenie od požiadaviek na spolufinancovanie zo štátnych rozpočtov a zjednoduší sa administratíva,“ dodala Ludviková.

Európska komisia predstavila tri návrhy na pomoc členským štátom EÚ v boji s dopadmi pandémie. Prvým je veľká sloboda a flexibilita vo využití doposiaľ nevyčerpaných eurofondov, peniaze bude možné presúvať do oblastí a regiónov, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac zasiahnuté. Ďalší návrh počíta s vytvorením úplne nového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti, tzv. SURE, formou pôžičiek členským štátom. Slovensko by mohlo získať úver od komisie až do výšky 500 mil. eur až 1 mld. eur na výdavky súvisiace s udržiavaním zamestnanosti. „Teda pomáhať najmä firmám či podnikateľom prekonávať ťažké obdobie tak, aby nemuseli prepúšťať a aby sa nám podarilo zachovať čo najväčší počet pracovných miest,“ poznamenala Remišová. Je to podľa nej veľmi dôležitý nástroj na zmierňovanie ekonomických, ale najmä sociálnych a ľudských dôsledkov tejto krízy.

Okrem toho EK navrhla aj presmerovanie peňazí v aktuálnom rozpočte EÚ. Cez Nástroj núdzovej podpory by zhruba 2,7 mld. eur malo ísť na nákupy zdravotníckeho vybavenia (ventilátory, testy), fungovanie a presúvanie mobilných zdravotníckych tímov a podobne. Táto pomoc by mala ísť do najpostihnutejších oblastí EÚ ako prejav solidarity a vzájomnej pomoci v rámci EÚ.

Remišová v týchto dňoch intenzívne rokuje s jednotlivými ministrami o presmerovaní eurofondov na opatrenia na boj proti koronavírusu. Tento druhý balík návrhov EK sa primerane zohľadní a využije pri jednotlivých presunoch. Vicepremiérka zároveň pripravuje na svojom úrade komplexný audit všetkých verejných obstarávaní a zmlúv z nich vyplývajúcich, informatizačných projektov a poskytnutých dotácií. „Aby sme vedeli pomoc z eurofondov využiť čo najefektívnejšie, audit je na úrade nutný,“ dodala Remišová s tým, že na základe jeho výsledkov prijme ďalšie potrebné kroky v súvislosti s pandémiou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS