FONDY EÚ

Projekty cestovného ruchu v Prešovskom a Banskobystrickom kraji podporí EÚ sumou 15 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre mikro, malé a stredné podniky na rozvoj cestovného ruchu.

27. februára 2020 

Na skvalitnenie zdravotníctva sa z eurofondov aktuálne čerpá viac ako 220 mil. eur

MZ SR v rámci svojej pôsobnosti poskytuje nenávratné finančné prostriedky na modernizáciu infraštruktúry nemocníc, rekonštrukciu urgentných príjmov, nákup nového prístrojového vybavenia a zdravotníckej techniky či vybudovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti.

23. januára 2020 

Slovensko čakajú zmeny v implementácii eurofondov

Proces čerpania eurofondov má byť v budúcom programovom období čo najefektívnejší a najjednoduchší.

7. januára 2020 

Európska komisia schválila zlúčenie dvoch operačných programov

Ide o včlenenie Operačného programu Výskum a inovácie do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

13. decembra 2019 

Zlúčenie programov je jediný spôsob, ako predísť prepadnutiu peňazí, myslí si expert

Odborník na eurofondy Ján Rudolf si myslí, že peniaze na vedu a výskum sa nebudú lepšie využívať ani po zlúčení operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie.

6. novembra 2019 

Rezort dopravy zaslal do Bruselu návrh zlúčenia operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie

Nový programový dokument odoslalo ministerstvo cez komunikačný systém SFC a jeho schválenie v Európskej komisii sa očakáva do konca tohto roka.

4. novembra 2019 

Čerpanie eurofondov si komplikujeme aj zbytočnou vlastnou byrokraciou, tvrdí šéf kontrolórov

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík upozornil, že Slovensko pri využívaní eurofondov stále zaostáva v nastavení procesov, hlavne v jasnom definovaní výziev a odbornom hodnotení.

27. júla 2019 

Schválili presun 80 miliónov eur z eurofondov medzi operačnými programami

Dôvodom realokácie je nízka úroveň implementácie a hroziace riziko nevyčerpania finančných prostriedkov EÚ v Operačných programoch Výskum a inovácie a Efektívna verejná správa.

21. mája 2019 

Zodpovedné orgány sa nepoučili z problémov pri čerpaní eurofondov, upozorňuje NKÚ

Využívanie peňazí EÚ podľa Najvyššieho kontrolného úradu SR naďalej sprevádzajú nedostatky, na ktoré upozorňoval už v minulosti. V súčasnosti sú však často dôsledkom individuálnych zlyhaní, nie chýb systému.

10. mája 2019 

Slovensko príde z peňazí EÚ za rok 2018 minimálne o zhruba 80 miliónov eur

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši potvrdil uvedenú sumu dekomitmentu (zrušenie viazanosti) v Operačnom programe Výskum a inovácie. Ohrozených však môže byť spolu predbežne vyše sto miliónov eur.

24. februára 2019 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS