BANKY

Schválili zmeny pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov budú musieť vypočítavať ukazovateľ schopnosti žiadateľa splácať úver.

17. August 2016 

Nepozornosť pri žiadosti o úver môže viesť k zamietnutiu

Klienti by mali pri žiadosti o pôžičku odpovedať vždy pravdivo, pozor si treba dávať aj na chyby z nepozornosti.

11. August 2016 

Penta sa stala majoritným akcionárom v Sberbank Slovensko

Konečné uzavretie transakcie bolo podmienené súhlasom Protimonopolného úradu SR a Európskej centrálnej banky.

29. Júl 2016 

Tatra banka dala firme Eurovea 250-miliónový syndikovaný úver

Ďalšími zúčastnenými bankami sú Komerční banka, pobočka zahraničnej banky a VÚB banka.

20. Júl 2016 

Podmienky získania prémie k stavebnému sporeniu sa asi zmenia

Uvažuje sa nad možnosťou, že prémia sa bude prideľovať len ľuďom s nižšími príjmami. Niektorí analytici by podporu dokonca zrušili úplne.

19. Júl 2016 

Ukrývanie hotovosti na monackých kontách bude zložitejšie

Európsky parlament podporil dohodu, ktorá od roku 2018 zavedie automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Monackým kniežactvom o bankových účtoch.

23. Jún 2016 

Brexit by nemal mať dopad na platobný styk

VÚB banka sa domnieva, že aj v prípade vystúpenia Veľkej Británie z EÚ by zostala zapojená v schéme SEPA.

22. Jún 2016 

Podiel tuzemského základného imania v bankách stúpol na 5,96 %

Podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne znížil na 94,04 %.

21. Jún 2016 

Bankový sektor za štyri mesiace so ziskom za 192,7 mil. eur

V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 20,7 %.

6. Jún 2016 

NBS určila výšku kapitálových vankúšov pre päticu bánk

Niektoré z nich budú musieť mať aj vankúš na krytie systémového rizika.

24. Máj 2016 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA