PROGNÓZY

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010

Krátkodobá predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2010 (1. aktualizovaná verzia: august 2010)

2. September 2010 

Infostat očakáva tohtoročný rast ekonomiky o 3,3 %

Prírastky čistého vývozu k tvorbe HDP budú v ďalších štvrťrokoch nižšie ako v prvom štvrťroku. Zároveň je podľa inštitútu otázny vývoj konečnej spotreby verejnej správy po parlamentných voľbách.

4. Jún 2010 ,

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010

Cieľom konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010 bolo prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku.

28. Apríl 2010 

Saxo Bank zverejnila svoje každoročne vydávané „šokujúce predpovede“.

Prognózy pre budúci rok očakávajú devalváciu CNY, vznik tretej politickej strany v USA, zásadný prepad cien cukru, kladnú obchodnú bilanciu USA, prvú od ropnej krízy v roku 1975 a bankrot amerického fondu sociálneho zabezpečenia.

25. Február 2010 

Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2009 – 2013

Rok po vypuknutí finančnej krízy a následnej recesie svetových ekonomík je náročné prognózovať ich budúci vývoj. O to zložitejšie je prognózovanie budúceho vývoja takej malej a vysoko otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko.

12. Február 2010 

Čo prináša februárová aktualizácia makroprognózy MF SR na roky 2009 – 2013 (február 2010)

Vo februári 2010 MF SR upravilo svoju makroekonomickú prognózu

10. Február 2010 

Podľa Svetovej banky hrozí spomalenie oživenia ekonomiky

Zotavenie ekonomiky by sa podľa Svetovej banky mohlo spomaliť, keď vlády stiahnu mimoriadnu likviditu z finančných trhov

21. Január 2010 

MMF zvýšil odhad globálneho rastu

Medzinárodný menový fond zvýšil svoju prognózu rastu svetovej ekonomiky v roku 2010 na 3,9 % z októbrového odhadu na úrovni 3,1 %

21. Január 2010 

Infostat prognózuje na tento rok prepad hospodárstva o 4 %

Pre prvý štvrťrok budúceho roku už Infostat predpovedá návrat k hospodárskemu rastu na úrovni 2,9 %.

3. December 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (september 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 21. septembra 2009, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.  2009_11_DANEprognozy_SEPT2009.pdf

30. September 2009 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA