Autor: ‘Slovenska štatistická a demografická spoločnosť’

Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi

Pozvánka na 27. školu štatistiky E K O M S T A T

15. apríla 2013 

Pohľady na ekonomiku Slovenska

Pozvánka na konferenciu

9. apríla 2013 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS