ČLÁNOK
Pohľady na ekonomiku Slovenska
9. apríla 2013

Slovenská  štatistická a demografická spoločnosť a Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Petra Kažimíra dňa 16. apríla 2013  v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, konferenciu „Pohľady na ekonomiku Slovenska“.

Cieľ konferencie:

  1. Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývojaHDP a plnenia prvej z troch priorít stratégie EUROPA 2020 – Inteligentný rast, t.j. vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii vybranými prognostickými skupinami
  2. Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja inteligentného rastu na Slovensku
  3. Spomienka na Imricha Karvaša, Rudolfa Brišku a Petra Zaťka
  4. 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Program konferencie:

9:30 – 10:00               Prezentácia

10:00 – 12:30             Otvorenie konferencie
RNDr. Peter Mach, podpredseda SŠDS

 

Privítanie na pôde Ekonomickej univerzity

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU

Analýza vývoja ekonomiky SR v roku 2012
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU

 

Expertné hodnotenie stavu a makroekonomického vývoja SR v roku 2012 a 2012/2011, makroekonomický vývoj v grafoch
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predseda SŠDS

Hospodársky rast a štátny rozpočet SR
Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Implementácia metodiky ESA 2010
Ing. František Bernadič, gen. riad. sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR

Inovačné podnikanie a inteligentný rast
Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. M.B.A., riaditeľ ÚM STU

Diskusia

Obedná prestávka

Tlačová beseda k priebehu konferencie a aktuálnemu ekonomickému   vývoju
(R. Sivák, J. Chajdiak, J. Luha, M. Radvanský)

Rast HDP, problematika inteligentného rastu  –  prognózy a námety
Ing. Ján Haluška, PhD., Infostat
Ing. Ján Beka, NBS
Ing. Brian König, PhD., EÚ SAV
Ing. Martin Filko, IFP MF SR
Vladimír Vaňo, MBA, Sberbank
Mgr. Juraj Valachy, PhD., Tatra banka
Mgr. Ing. Dávid Dereník, UniCredit Bank
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., ÚM STU

Vývoj aktuálnych preferencií politických strán
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predseda SŠDS
RNDr. Ján Luha, CSc., vedecký tajomník SŠDS

Diskusia

Kontakt na organizačný výbor:
email: pes2013@ssds.sk
fax:      +421 2 3900 4009

Jozef Chajdiak           chajdiak@statis.biz                 +421 903 520 325
Ján Luha                     jan.luha@fmed.uniba.sk        +421 902 323 465

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS