Autor: ‘František Okruhlica’

Povedzme o sebe pravdu

Výročná správa je komplexný komunikačný dokument

16. júna 2003 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú pricípy corporate governance (6)

Podľa výsledkov sondy vlastnícky stabilizované podniky pristúpia v najbližších troch rokoch ku reštrukturalizácii prostredníctvom investícií.

27. marca 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú pricípy corporate governance (5)

Celkom 82,9% podnikov podľa výsledku sondy jednoznačne zaradili využitie elektronickej komunikácie a obchodovania, vrátane elektronického podpisu do svojej činnosti.

25. marca 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (4)

“ Účtovná závierka podľa štandardov IAS musí poskytovať pravdivý a verný obraz („“fair presentation““) hospodárenia podniku.

12. marca 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (3)

Problematika správy podniku je úzko spätá aj s výberom externých zdrojov financovania rozvoja podniku. Slovenské podniky sa obracajú spravidla pri získavaní externých zdrojov financovania na bankové inštitúcie.

8. marca 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (2)

Vo väčšine podnikov venuje vrcholový manažment tretinu časového fondu na riešenie právnych otázok riadenia podniku.

4. februára 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (1)

V záujme rozvoja riadenia v podniku je nevyhnutné pre úspešné podnikanie monitorovať vývoj zahraničných manažérskych praktík a po vyhodnotení ich aj využívať.

25. januára 2002 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS