Autor: ‘CRIF-Slovak Credit Bureau’

Počet firiem v úpadku sa v prvom štvrťroku 2015 po dlhšom období znížil

Menej konkurzov bolo vyhlásených v prvom štvrťroku 2009 a menší počet reštrukturalizácií súdy povolili v prvom štvrťroku 2010.

13. apríla 2015 

Bankový a nebankový úverový register spájajú svoje sily

Výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI) dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 90% informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň s predstihom napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch.

24. marca 2015 

“Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v SR za rok 2013”

Odborná publikácia obsahuje hodnoty ukazovateľov finančnej analýzy podnikateľských subjektov za roky 2010 až 2013 .

14. januára 2015 

Konkurzy a reštrukturalizácie 2014-2013

V roku 2014 bol opäť prelomený rekord v počte vyhlásených konkurzov

29. decembra 2014 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS