ČLÁNOK
Bankový a nebankový úverový register spájajú svoje sily
24. marca 2015

Podpisom zmlúv o vzájomnej výmene informácií medzi SRBI a NRKI vznikla unikátna platforma, umožňujúca získať detailný prehľad o úveroch poskytnutých klientom naprieč kľúčovými finančnými segmentmi.  Úverové registre, sú už od svojho vzniku štandardnou súčasťou finančného prostredia. Bankový register už viac ako 10 rokov  poskytuje služby bankovému sektoru, pričom v súčasnosti ho aktívne využíva 17 retailových bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. V NRKI pôsobí 12 najvýznamnejších leasingových spoločností a spoločností splátkového predaja.

Registre SRBI a NRKI už v súčasnosti evidujú údaje o súčasných alebo minulých záväzkoch pri viac ako polovici populácie v SR. Výmena informácií tak umožňuje ich užívateľom využívať kompletnú sadu detailných a aktualizovaných informácií o žiadateľoch o úver a preveriť si tak riziko neplnenia si záväzkov alebo možného preúverovania klienta. Výmena informácií medzi registrami prebieha na základe súhlasu klienta, v zabezpečenom prostredí jednotlivých registrov s využitím existujúcich spoľahlivých a dlhoročnou praxou preverených systémov, ktoré sú používané registrami SRBI a NRKI. Prevádzku obidvoch registrov zabezpečuje spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

“SRBI a NRKI týmto krokom navyše pre svojich užívateľov už v predstihu naplnili požiadavky aktuálnej novely Zákona o spotrebiteľských úveroch na preverovanie údajov v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch. Vzájomná výmena informácií bola zrealizovaná na dobrovoľnej báze ešte v predstihu pred účinnosťou regulácie, v zmysle ktorej bude výmena informácií, v definovanom rozsahu za dodržiavania zákonom stanovených pravidiel pre veriteľské subjekty, povinná,“ vysvetľuje Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau. Pristúpením k výmene údajov bolo zároveň úspešne zavŕšené úsilie v súvislosti obojstranne deklarovaným záujmom o kooperáciu medzi bankami a nebankovým finančným segmentom a tento moment je jeho zástupcami vnímaný ako významný míľnik v ich aktívnej spolupráci.

Úverové registre sa stali štandardným nástrojom znižovania úverového rizika vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Ich vznik je prospešný nielen pre banky, ale aj pre občana. Dostatok informácií vedie k skvalitneniu vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom. Informácie z registra o platobnej morálke, dôveryhodnosti klienta (pozitívne aj negatívne) vedú k urýchleniu procesu posudzovania žiadosti o úver. Užívateľom registrov sa znižuje prácnosť a náklady, čo znamená optimalizáciu podmienok získania kontraktov a zaistenie rýchlejšieho prístupu klientov k službám.

„Práve vďaka existencii registrov je úverový proces oveľa transparentnejší a rýchlejší. Registre sú tak už dnes pripravené pre vstup ďalších finančných spoločností, ktoré usilujú o naplnenie zámeru zákona o spotrebiteľských úveroch, s cieľom zabrániť preúverovaniu klientov, overovaním si ich platobnej disciplíny. Zároveň sú naše registre pripravené aj na spoluprácu s ďalšími významnými segmentmi, ktoré už o spoluprácu prejavujú záujem,“ doplnil Ján Budinský.

————————–

Užívatelia SRBI:

Tatra banka, akciová spoločnosť, Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Sberbank Slovensko, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s., PRIMA Banka Slovensko, a.s., Poštová banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ČSOB, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Banco Banif Mais, S.A., mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oberbank AG., ZUNO bank AG., Fio banka, a.s.

Spoločný register bankových informácií (SRBI) bol vytvorený bankami v roku 2004 za účelom preverovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Užívateľmi SRBI, s možnosťou prístupu k údajom, ktoré sú uchované v jeho databáze, sú  všetky retailové banky na Slovensku, ktoré zároveň údaje do SRBI aj poskytujú.

 

Užívatelia NRKI:

VÚB Leasing, a.s. , Consumer Finance Holding, a.s., ČSOB Leasing, a.s., Tatra-Leasing, s.r.o., UniCredit Leasing Slovakia, a.s., VB LEASING SK, spol. s r.o., Cofidis, s.r.o., Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o., Credium Slovakia, a.s., Cetelem Slovensko, a.s., Home Credit Slovakia, a.s., s Autoleasing SK, s.r.o.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) založili najvýznamnejšie leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja v roku 2008 a sú v ňom vedené informácie o fyzických osobách, podnikateľoch a právnických osobách, ktoré majú s nebankovou finančnou inštitúciou, ktorá je užívateľom NRKI, podpísanú úverovú zmluvu, prípadne majú kreditnú kartu.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS