REGIÓNY

Ministerstvo hospodárstva v budúcom roku podporí turizmus sumou 32,9 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) by malo na budúci rok podporiť cestovný ruch

18. augusta 2008 

Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 07. 2008

K 31.07.2008 čerpala Slovenská republika zo záväzkov
I. programového obdobia 2004 až 2006 za všetky
programové dokumenty prostriedky vo výške
911,00 mil. EUR z celkového záväzku 1 169,18 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,92 %.

13. augusta 2008 

V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania

Rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky

1. apríla 2008 

V tomto roku sa má vyhlásiť 99 výziev na europrojekty

Ministerstvo výstavby plánuje vyhlásiť v rámci Regionálneho operačného programu osem a v programe Bratislavský kraj päť výziev

16. marca 2008 

Prvé výzvy pre OP Bratislavský kraj majú vyhlásiť v marci

Bratislavský kraj má na rozvoj infraštruktúry a vedomostnú ekonomiku v období 2007 až 2013 vyhradených 123,4 mil. eur, z toho z ERDF 87 mil. eur

20. februára 2008 

V rezorte výstavby dominovala príprava na eurofondy

V roku 2007 pokračovali aj práce na príprave nového stavebného zákona, ktorý bude podľa ministra výstavby predstavovať významnú kvalitatívnu zmenu

28. decembra 2007 

V Seredi vznikne asi 900 nových pracovných miest

Pred koncom roku 2008 by sa mali ukončiť rokovania so zahraničnými investormi, ktorí by v priemyselnom parku mali vytvorili približne 250 nových pracovných miest a investovať 1,2 mld. Sk

26. decembra 2007 

EK schválila pre Slovensko všetky operačné programy

Európska komisia schválila ako posledný Operačný program Bratislavský kraj, z ktorého sa môže využiť 87 mil. eur, SR sa tak pripojila k dvanástim štátom EÚ so schválenými všetkými národnými programami

6. decembra 2007 

Miera čerpania zo ŠF a štátneho rozpočtu dosiahla 52,56 %

Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k 22. novembru tohto roka vyčerpal 63,54 % z alokovaných 9,728 mld. Sk

26. novembra 2007 

Vzniká združenie na podporu vedy a podnikateľov

Vláda rezervovala pre túto stratégiu na ďalšie obdobie pre každý kraj zhruba 750 miliónov Sk

12. októbra 2007 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 4. 2021

USD 1,196 0,007
CZK 25,929 0,087
GBP 0,869 0,002
HUF 358,610 0,830
CAD 1,503 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS