ČLÁNOK
Brusel nemusí SR na projekty preplatiť sto miliónov eur
24. augusta 2013

Slovensko rokuje s Európskou komisiou o tom, koľko peňazí z eurofondov nám nepreplatí a zaťažia tak štátny rozpočet. Informuje o tom vo štvrtok denník SME. Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny, zodpovedajúci aj za koordináciu eurofondov, dúfa, že táto suma bude od 30 mil. do 100 mil. eur. Bratislava a Brusel by sa podľa neho o konečnej výške pokuty mali dohodnúť v septembri. O výške korekcií pri čerpaní európskych peňazí sa teraz intenzívne rokuje.

  Neoficiálne sú sumy podstatne vyššie, ale komisia sa k presnému číslu nevyjadrila. Brusel vyčíta SR vo všetkých programoch najmä chyby v tendroch. „Ide o pretrvávajúce problémy aj v oblasti verejného obstarávania, o ktorých komisia komunikuje so slovenskými orgánmi. Diskusie sa ešte neskončili, nemáme presný odhad korekcií,“ vyjadrila sa komisia. Brusel má napríklad výhrady k niektorým lehotám pre súťažiacich v tendroch. „Paradox je, že lehoty sú v súlade s naším zákonom, ale komisia to neberie do úvahy,“ povedal Vážny. Tvrdí, že chyby v lehotách robili všetci a táto vec je tu od roku 2008.

Korekcie pri čerpaní zdrojov Európskej únie (EÚ) v terajšom programovom období eurofondov v hlavných 11 operačných programoch dosiahli k 31. júlu 79,054 mil. eur. Je to 1,58 % z pôvodnej sumy čerpania vo výške 5,002 mld. eur. Tá sa po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek znížila na 4,923 mld. eur, čo je 42,82 % z celkovej alokovanej sumy 11,496 mld. eur. Vyplýva to zo štatistiky zverejnenej nedávno ministerstvom financií.

Najvyšší objem korekcií v zdrojoch EÚ ku koncu júla pripadol na program Životné prostredie, a to 35,175 mil. eur. Zamestnanosť a sociálna inklúzia má korekcie vo výške 10,833 mil. eur, Regionálny operačný program 7,888 mil. eur, Doprava 6,738 mil. eur, Vzdelávanie 5,087 mil. eur, Zdravotníctvo 5,073 mil. eur, Technická pomoc 2,767 mil. eur, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2,275 mil. eur, Výskum a vývoj 1,861 mil. eur, Bratislavský kraj 1,3351 mil. eur a Informatizácia spoločnosti 5 758 eur. V menších programoch cezhraničnej spolupráce SR a ČR, resp. Interact II dosiahli korekcie spolu 415,28 tis. eur a Rybné hospodárstvo nemalo žiadne nezrovnalosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS