ČLÁNOK
Peniaze EÚ čerpajú najlepšie v zdravotníctve
15. apríla 2013

Najvyšší podiel čerpania zdrojov Európskej únie mal ku koncu marca stále Operačný program Zdravotníctvo. Zo schváleného objemu európskych peňazí vo výške 250 mil. eur využil 180,687 mil. eur, čo je 72,27 % z alokovanej sumy. Miera domáceho spolufinancovania tohto programu dosiahla 71,9 %, keď štát použil 31,722 mil. eur z určených 44,118 mil. eur.

  Nasleduje Regionálny operačný program, ktorý zo zdrojov EÚ využil 946,690 mil. eur, čo je 60,9 % z možného objemu 1,555 mld. eur. Zo zdrojov štátu bolo v uvedenom programe zaplatených 116,914 mil. eur pri miere čerpania 63,93 % zo schválených 182,883 mil. eur. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia má čerpanie európskych peňazí na úrovni 51,91 %, pričom z 941,302 mil. eur využil 488,630 mil. eur. Štát k tomu zaplatil 84,938 mil. eur, čiže 51,13 % zo 166,112 mil. eur.

Ako agentúra SITA už informovala, Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období ku koncu marca 4,667 mld. eur, čo predstavuje čerpanie prostriedkov na úrovni 40,12 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, sú finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu marca podľa údajov ministerstva financií v celkovej výške 4,959 mld. eur a navyšujú úroveň čerpania na 42,62 % z celkového záväzku.

Nadpriemernú mieru čerpania eurofondov (40,12 %) z hlavných jedenástich operačných programov majú ešte ďalšie tri programy. Čerpanie peňazí EÚ v programe Technická pomoc dosiahlo 47,67 %, keď sa využilo 46,530 mil. eur z 97,601 mil. eur. Miera domáceho spolufinancovania programu predstavuje 47,48 %, pričom sa zaplatilo 8,163 mil. eur zo 17,193 mil. eur. Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast využil európske zdroje na 43,63 %, keďže vyčerpal 422,465 mil. eur z 968,25 mil. eur. Využitie prostriedkov štátu dosiahlo 43,74 %, resp. 71,341 mil. eur zo 163,097 mil. eur. Program Bratislavský kraj vyčerpal z peňazí EÚ 41,78 %, alebo 39,781 mil. eur z 95,208 mil. eur. Úroveň domáceho spolufinancovania dosiahla 45,66 %, zaplatilo sa 5,955 mil. eur z 13,043 mil. eur.

Program Výskum a vývoj má čerpanie zdrojov EÚ na úrovni 35,18 %, keď využil 425,510 mil. eur z 1,209 mld. eur. Štát zaplatil 60,988 mil. eur, resp. 28,58 % z 213,426 mil. eur. Program Životné prostredie využil 34,73 % európskych peňazí, čo je 632,156 mil. eur z 1,820 mld. eur. Spolufinancovanie štátu dosiahlo 92,155 mil. eur, čiže 33,13 % z 278,133 mil. eur. Program Doprava čerpá eurozdroje na 32,76 %, keď použil 1,035 mld. eur z 3,160 mld. eur. Štát k tomu zaplatil 244,609 mil. eur, čo je 39,27 % zo 622,816 mil. eur.

Program Informatizácia spoločnosti vyčerpal z peňazí EÚ 28,04 %, resp. 236,513 mil. eur z 843,595 mil. eur. Spolufinancovanie štátu dosiahlo úroveň 29,31 %, keď sa použilo 41,424 mil. eur zo 141,326 mil. eur. Program Vzdelávanie má čerpanie zdrojov EÚ na 26,18 % pri využití 146,157 mil. eur z 558,302 mil. eur. Štát zaplatil 22,311 mil. eur, čiže 22,65 % z 98,524 mil. eur.

Nad priemernou úrovňou čerpania sú aj ďalšie tri programy mimo uvedených hlavných jedenástich programov. Program Cezhraničná spolupráca SR a ČR má čerpanie zdrojov EÚ na 51,10 %, keď využil 47,387 mil. eur z 92,740 mil. eur. Domáce spolufinancovanie tohto programu dosiahlo 4,744 mil. eur, čo je 43,48 % z 10,911 mil. eur. Program Interact II využil z peňazí EÚ 45,22 %, resp. 13,634 mil. eur z 30,154 mil. eur. Štát sa na spolufinancovaní programu nepodieľa. Program Rybné hospodárstvo vyčerpal z peňazí EÚ 45,15 %, resp. 5,925 mil. eur z 13,123 mil. eur. Domáce spolufinancovanie dosiahlo 2,046 mil. eur, čiže 41,56 % zo 4,922 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS