FOCUS

Finančný manažér

Ročník XV. • číslo 2 • Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov • 2015

9. apríla 2015 

Bankový a nebankový úverový register spájajú svoje sily

Výmena informácií medzi Spoločným registrom bankových informácií (SRBI) a Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI) dáva ich členom unikátnu možnosť využiť pri preverovaní žiadateľov o úver viac ako 90% informácií z celého úverového trhu na Slovensku. Rovnako umožňuje efektívnejšiu ochranu klientov pred platobnou neschopnosťou a zároveň s predstihom napĺňa podstatné podmienky novely Zákona o spotrebiteľských úveroch.

24. marca 2015 

Tri výzvy slovenskej ekonomiky

marec 2014

24. marca 2015 

Projekt ILPO55

Druhé stretnutie projektového tímu pracujúceho na európskom projekte ILPO 55

3. marca 2015 

2% z dane pre PROFINI n.o.

V roku 2015 je PROFINI prijímateľom 2 % z daní za rok 2014

29. januára 2015 

Finančný manažér

Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov • 2015 • číslo 1

23. januára 2015 

MIKROÚDAJE Z CENZU 2011 NA VEDECKÉ A VÝSKUMNÉ ÚČELY

Súbor anonymizovaných mikroúdajov o populácii Slovenska získaný zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011

16. januára 2015 

“Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v SR za rok 2013”

Odborná publikácia obsahuje hodnoty ukazovateľov finančnej analýzy podnikateľských subjektov za roky 2010 až 2013 .

14. januára 2015 

NBS vykonáva dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva od 1. januára 2015 dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu.

7. januára 2015 

Vstup Litvy do eurozóny a výmena litovskej meny

Tlačová správa NBS

2. januára 2015 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS