ČLÁNOK
Finančný manažér
6. novembra 2018

OBSAH

❏ ÚVODNÍK
Eduard HOZLÁR, predseda redakčnej rady

❏ ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY
BLOCKCHAIN A CORPORATE GOVERNANCE
Martin PETER

VIRTUÁLNE MENY
Peter ANDRIŠIN

ČO PRINÁŠA CROWDFUNDING MALÝM A ZAČÍNAJÚCIM PODNIKOM?
Miroslava VINCZEOVÁ

JE PRE PODNIK ÚČASŤ V KLASTROVEJ ORGANIZÁCIÍ PRÍNOSNÁ?
Lea ŠLAMPIAKOVÁ

❏ STRÁNKY SAF
DOBEHNE TIGER DO CIEĽA? SUMÁR Z DISKUSIÍ
(Elena KOHÚTIKOVÁ, Ľudovít ÓDOR, Andrej RÉVAY)

TLAČOVÁ SPRÁVA EACT O ZVEREJNENÍ REGISTRA PODNIKOV DODRŽIAVAJÚCICH FX GLOBAL CODE

SAF V PROJEKTE „ODVETVOVÉ ŠTANDARDY PRE PODNIKATEĽOV ÚČTUJÚCICH V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE“
(Viera BAKOŠOVÁ)

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY EXPORTNÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKÝCH MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DÔCHODCOV
(Katarína DANAJOVIČOVÁ)

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS