ČLÁNOK
Štatistický bulletin
20. septembra 2018

Obsah

ÚVODNÉ SLOVO

1 ŠTRUKTÚRA FINANČNÉHO TRHU V SR
2 ŠTATISTIKA OSTATNÝCH PEŇAŽNÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ
3 KOLEKTÍVNE INVESTOVANIE – PODIELOVÉ FONDY
4 LÍZINGOVÉ SPOLOČNOSTI, FAKTORINGOVÉ SPOLOČNOSTI A SPOLOČNOSTI SPLÁTKOVÉHO FINANCOVANIA
5 CENNÉ PAPIERE
6 VYBRANÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE
7 METODICKÉ POZNÁMKY

TERMINOLÓGIA A SKRATKY
ZOZNAM GRAFOV A TABULIEK

Štatistický bulletin


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS