Autor: ‘Slovenská asociácia podnikových finančníkov’

FINANČNÝ MANAŽÉR

Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov • Jar 2012

27. Apríl 2012 

Konferencia Finančné riadenie podnikov

SAF v spolupráci s Ecopress pripravuje konferenciu Finančné riadenie podnikov

29. September 2011 

Vymožiteľnosť práva, aplikačné problémy v praxi, exekúcie a očakávané zmeny v podnikateľskom prostredí

Odborné podujatie Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

9. Máj 2011 

Formal Declaration on SEPA Migration END-DATE(S)

FORMAL DECLARATION1 ON SEPA MIGRATION END-DATE(S) At its inaugural meeting on 7th June, the Members of the SEPA Council2 stressed their strong support for the establishment of end-date(s) for migration to SEPA Credit Transfers and SEPA Direct Debits by means of legislation at EU level and welcome the intention of the European Commission to come [...]

16. Jún 2010 

Vzdelávanie finančníkov – zmeny v štúdiu AMCT Diploma

Britská ACT predstavuje zmenu v osnovách štúdia AMCT Diploma.

14. Jún 2010 ,

Seminár na tému Reštrukturalizácia podnikov – praktické otázky

Slovenská asociácia podnikových finančníkov organizuje pre svojich členov
(ale aj nečlenov) užitočný odborný dvojdňový seminár

6. Máj 2010 

Vzdelávanie finančníkov s medzinárodnou akceptáciou – osobná skúsenosť

Britská Association of Corporate Treasurers (ACT) – inštitúcia, ktorá ponúka komplexné profesionálne vzdelávanie v oblasti treasury

3. Marec 2010 ,

Pozvánka na seminár Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

Téma: Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2009 a aktuálne legislatívne zmeny v účtovníctve

1. Február 2010 

Seminár Finančné riziká podniku – riešenie vybraných problémov

Prednášajú významní odborníci z podnikateľskej praxe, bánk a akademickej pôdy

2. November 2009 

Konferencia k aktuálnym otázkam finančného riadenia podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov už tradične každoročne na jeseň
usporadúva medzinárodnú konferenciu k aktuálnym otázkam finančného riadenia
podnikov. Tohto roku sa uskutoční už 7. ročník konferencie

28. September 2009 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA