ČLÁNOK
Finančný manažér
11. augusta 2013

OBSAH

ÚVODNÍK
Iveta GRIAČOVÁ, členka Správnej rady SAF

INTERVIEW
Ing. Jana KOLESÁROVÁ, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVaR SR (Vladimír Dobrovič)

ODBORNÉ A TEORETICKÉ TÉMY

PODNIKATEĽSKÝ MODEL A JEHO FINANČNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY
Štefan SLÁVIK

VÝVOJ REÁLNYCH PRÍJMOV V EKONOMIKE SR
Anna STRACHOTOVÁ

PREHĽAD VÝVOJA RATINGOVÝCH MODELOV VO VYBRANÝCHKRAJINÁCH (4. ČASŤ)
Peter VLKOLINSKÝ

BOJ PROTI DAŇOVÝM PODVODOM A DAŇOVÝM ÚNIKOM
Gizela LÉNÁRTOVÁ

MOŽNOSTI EKONOMICKÉHO HODNOTENIA FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNÍ NA SLOVENSKU
Katarína ČULKOVÁ – Ľudmila SÝKOROVÁ – Jana ZUBAĽOVÁ

ZAISTENIE PROTI TRHOVÉMU RIZIKU PODĽA PRÍSTUPU „BLACK SWAN“
Miloslav HRONEC

VIAC AKO 20 ROKOV AUDITU NA SLOVENSKU
Vladimír KOLENIČ

RECENZIA

JANKOVSKÁ, A., MAJTÁNOVÁ, A., PETRENKA, J., SOBEK, O., VLACHYNSKÝ,

K.: FINANČNÝ SLOVNÍK VÝKLADOVÝ (Andrej RÉVAY)

STRÁNKY SAF

KRÍZA AKO VÝZVA (Jana ŠNIRCOVÁ

NÁVRH NA ZAVEDENIE DANE Z FINANČNÝCH TRANSAKCIÍ (Andrej RÉVAY)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAF (Eduard HOZLÁR

USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA SAF (Eduard HOZLÁR)

BRAINSTORMING ČLENOV KOMISIE SAF PRE DANE A CLÁ SO ZÁSTUPCAMI MF SR NA TÉMU „ZNÍŽENIE ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE PODNIKATEĽSKEJ SFÉRY V OBLASTI DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA“
(Miroslav GALAMBOŠ)

Finančný manažér


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS