Autor: ‘UniCredit’

Štúdia o bankovníctve SVE 2010

Obchodný model sa mení, ale bankovníctvo SVE ostáva naďalej príležitosťou

30. januára 2011 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS