Autor: ‘Sehnalová Zuzana’

Finančné inštitúcie sa musia prispôsobiť novému svetu zásadnými zmenami svojho modelu, tvrdí štúdia PricewaterhouseCoopers

Vo svetovom finančníctve dochádza k zásadným zmenám, uvádza štúdia PricewaterhouseCoopers (PwC) nazvaná „Deň po zajtrajšku“ (The day after tomorrow). Finančné inštitúcie sa snažia prispôsobiť zmenám, ktoré sú dôsledkom úverovej krízy. Štúdia PwC analyzuje trendy a modely, ktoré z tejto situácie vyplývajú

21. marca 2009 

Systémy hradenia zdravotnej starostlivosti sú stále problematické

Zdravotnícke systémy po celom svete čelia výzvam udržateľnosti. Či už v kontrole nákladov,
alebo v rozporoch medzi očakávaniami verejnosti a finančnými obmedzeniami

18. marca 2009 

Európsky trh s nehnuteľnosťami tento rok spomalí

Trh s nehnuteľnosťami čaká krušný rok, očakávania v celej Európe sú skeptické

16. marca 2009 

Výkonnosť investícií vedie rebríček poistných rizík

Prieskum „Banana Skins” identifikuje kľúčové obavy sektoru poisťovníctva v čase krízy

12. marca 2009 

V 21. storočí môžu krajiny profitovať z jednoduchších daňových systémov pre podnikateľské subjekty /2/

Nová štúdia, ktorú spoločne vydali Svetová banka, spoločnosť IFC a firma PricewaterhouseCoopers, uvádza, že daňové úrady na celom svete reorganizujú daňové systémy znižovaním daní, zjednodušovaním administratívnych procesov a modernizovaním platobných systémov

6. februára 2009 

V 21. storočí môžu krajiny profitovať z jednoduchších daňových systémov pre podnikateľské subjekty /1/

Nová štúdia, ktorú spoločne vydali Svetová banka, spoločnosť IFC a firma PricewaterhouseCoopers, uvádza, že daňové úrady na celom svete reorganizujú daňové systémy znižovaním daní, zjednodušovaním administratívnych procesov a modernizovaním platobných systémov. Paying Taxes 2009 („Platenie daní v roku 2009“), tretia výročná štúdia v poradí, by mala podnietiť ďalší dialóg medzi vládami a podnikateľskými subjektmi ohľadom zdokonalenia daňových systémov

4. februára 2009 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS